Bedrijven en bedrijven
Meer veiligheid voor u, een betere winkelervaring voor uw klanten

DESKO biedt oplossingen in twee aantrekkelijke toepassingsgebieden voor ondernemers en retailers: de snelle overdracht van klantgegevens naar koopovereenkomsten, termijn- of leasecontracten en ID-gebaseerde identificatie voor belastingvrije aankopen. DESKO-producten – scanners en lezers in combinatie met authenticatiesoftware – bieden veiligheid, betrouwbaarheid en de hoogste kwaliteit “Made in Germany”.

BELASTING TERUGGAVE
Maak belastingvrij winkelen mogelijk

Wilt u uw klanten een taxfree winkelervaring bieden? Maar wilt u zich als handelaar tegelijkertijd beschermen tegen fraude en de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het naleven van alle wettelijke vereisten? Het proces van belastingteruggave is ingewikkeld en aan strenge eisen onderworpen. Onze DESKO-oplossingen vereenvoudigen het proces van belastingteruggave. Hiertoe registreren en bewaren scanners en readers binnen enkele seconden alle benodigde gegevens van paspoorten en ID-kaarten en sturen deze indien gewenst automatisch naar uw eigen software. Met dit proces kunt u klantgegevens overbrengen naar voorbereide formulieren en ook de authenticiteit van de documenten controleren.
Hoe werkt belastingteruggave?
Internationale klanten kunnen mogelijk de btw terugvorderen die is betaald over aankopen in het buitenland. Als winkelier is het belangrijk om te controleren of de klant recht heeft op een tegoedbon op basis van de verstrekte identiteitskaart. De klant dient identificatie te tonen en zijn of haar gegevens in een bijbehorend formulier in te voeren. Een speciale softwaretool ondersteunt het proces van belastingteruggave. De terugbetaling vindt plaats rechtstreeks via u of via een door u gecontracteerde dienstverlener. Hiervoor moet de klant de factuur, het terugbetalingsformulier en de goederen bij de douane overleggen. De klant ontvangt een postzegel en kan vervolgens de terugbetaling claimen. Deze belastingteruggave kan bijvoorbeeld rechtstreeks op veel grote luchthavens of havens worden verkregen.

Hoe vergemakkelijkt DESKO uw proces van belastingteruggave?
DESKO-producten digitaliseren het hele proces, zodat u en uw klanten het handmatige proces van het invullen van formulieren, dat vatbaar is voor fouten, bespaard blijven. U kunt de authenticiteit van de gepresenteerde identiteitsdocumenten ook controleren met onze scanners en geschikte software. Dit biedt u maximale zekerheid. Elektronisch vastleggen biedt ook voordelen voor de Belastingdienst. De belastingdienst kan het terugbetalingsproces volledig traceren en zo fraude en belastingontduiking detecteren.

VERDER FLEXIBELE BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
voor bedrijven en retailers
Wilt u bepalen wie toegang heeft tot uw gebouw? Bent u autodealer en wilt u de identiteit van uw contractpartner verifiëren voordat u een leasecontract afsluit? Wilt u de identiteit van uw klanten verifiëren bij het verkopen van luxe artikelen? Of runt u een belastingvrije winkel en wilt u uw klanten belastingvrij winkelen mogelijk maken? Beveiliging in het bedrijfsleven en de detailhandel kent vele facetten en omvat de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Onze op maat gemaakte DESKO-oplossingen zijn individueel afgestemd op uw branchespecifieke vereisten. Ze voldoen betrouwbaar en efficiënt aan uw verwachtingen voor een state-of-the-art beveiligingssysteem.

KYC – Gebruik onze producten om te voldoen aan alle Know Your Customer-voorschriften
Om de hoogste normen op het gebied van veiligheid en zorgvuldigheid te handhaven, is het belangrijk om precies te weten wie uw klant is. Met het KYC-beleid voorkomt u fraude en diefstal en beschermt u uw bedrijf en eigendommen. Onze scanners en kaartlezers met OCR-technologie voor optische tekenherkenning leggen de gegevens vast in de machineleesbare zone (MRL) van identificatiedocumenten, zoals ID-kaarten of paspoorten.

Met deze gegevens kunnen bepaalde controles worden uitgevoerd, zoals leeftijdsberekeningen. Dit is een waardevolle functie, vooral voor winkeliers die artikelen met een leeftijdsbeperking verkopen. Maar KYC-cheques bieden niet alleen veel voordelen voor winkeliers. In combinatie met geschikte software kunnen bedrijven de gegevens van potentiële zakenpartners vergelijken met sanctielijsten, PEP-lijsten en andere zwarte lijsten. Deze respectabiliteitscontrole wordt uitgevoerd in overeenstemming met de nalevingsrichtlijnen. Voor uw bedrijf is deze controle een belangrijke preventieve maatregel om te voorkomen dat u wordt geassocieerd met dubieuze zakenpartners en praktijken.

Authenticatie – Controleer de authenticiteit van identiteitsdocumenten
Identiteitsfraude, dat wil zeggen de presentatie van vervalste documenten, brengt de economie en de detailhandel in gevaar. Als u wilt controleren of de identiteits- of identificatiedocumenten van uw potentiële contractpartner kloppen, speel dan op zeker en controleer op betrouwbare wijze alle veiligheidskenmerken van de ingediende identiteitskaart met onze bewezen ID-kaartlezers. Dit is vooral belangrijk voor dealers en winkeliers voordat ze leasecontracten of termijnbetalingsovereenkomsten sluiten. De gegevens die van de scanner of lezer worden gelezen, worden overgebracht naar de bijbehorende software. Dit geeft u de mogelijkheid om te controleren of het om een ​​authentiek identiteitsbewijs gaat. Onze DESKO-authenticatieproducten helpen dus niet alleen om identiteitsfraude te voorkomen, maar ook om het witwassen van geld te voorkomen.
Toegangscontrole – Bewaak de toegang tot uw pand

Er zijn veel goede redenen voor toegangscontrole en ook veel opties voor implementatie. Ons productportfolio helpt u met een betrouwbare controle:

  • Toegangscontrole bij evenementen:  Zorg voor een betrouwbare en snelle toegangscontrole bij concerten, sportevenementen en andere grote evenementen met onze barcodelezers voor toegangskaarten en andere tickets. De bezoekersstroom wordt effectief gestuurd en wachttijden bij de entree worden hierdoor aanzienlijk verkort.
  • Bezoekersregistratie:  Veel bedrijven hechten belang aan een nauwkeurige registratie van hun gasten. Gasten krijgen als toegangsautorisatie een bezoekers-ID, bijvoorbeeld in de vorm van een magneetstripkaart of een chipkaart.
Data-analyse – Houd een overzicht
The combination of reader and software facilitates data transfer and accurate data analysis. Calculate how many people attended the concert or soccer match and how many guests did not show up. Thus, our DESKO products in combination with corresponding software applications facilitate efficient visitor management for you.